Blog

Milí športoví priatelia !

05.02.2013 11:35

Rok 2013,v ktorom Vám v mene svojom i v mene výboru TJ Žihlavík prajem pevné zdravie a stály pocit spokojnosti a radosti na poli športovom i osobnom, sa začal tak ,ako vlani-3.ročníkom omšenskej miniligy vo futbale.Turnaja sa zúčastnilo 7 mužstiev,z toho 5 z Omšenia.Prvenstvo si tentokrát nenechali újsť chlapci FCB WINNERS Omšenie,ktorí-až na jedno zakopnutie-vcelku presvedčivo a zaslúžene zdvihli nad hlavu putovný Pohár predsedu TJ Žihlavník.Naviac-ich hráč Kamil Bielik s 25 gólmi suverénne zvíťazil v súťaži strelcov.3.ročník miniligy možno hodnotiť ako vydarené a užitočné,uznanie a pďakovanie patrí organizačnému výboru turnaja, predovšetkým Jarovi Tvrdoňovi a Jarovi Dvorskému nielen za obetovaný čas a úsilie,ale aj ďalším jeho členom..Týždeň po finálových bojoch  vypukla ďalšia očakávaná udalosť-2.Ples športovcov v Omšení.Jeho prípravy dali organizačnému výboru poriadne zabrať.Toto úsilie však nebolo márne a tak sme sa mohli tešiť z ďalšej vydarenej kultúrno-spoločenskej akcie.Také boli aspoň prvé hodnotiace ohlasy účastníkov plesu.Aj napriek nižšej účasti oproti vlaňajšku asi o 30%,malo podujatie vďaka zodpovednej príprave veľmi slušnú spoločenskú úroveň.Bohatá a hodnotná tombola,sponzorská podpora,vkusná výzdoba a skvelá gastro-pnuka  dali tomuto plesu punc elegancie.V prijateľnej cene vstupenky bola pestrá a hodnotná menu-ponuka:prípitok,predjedlo,hlavné jedlo,dezert,švédske stoly,okrem toho bola v cene aj ruža pre každú dámu a perníkové srdce pre každého účastníka plesu.Maličkým mínusom bola,ako som spomínal , nižšia účasť.Niekoľkým minuloročných účastníkom dali toho roku stopku nepredvítaľné rodinné ,či osobné udalosti a situácie.Pozastaviť sa však chcem pri inej,dosť veľkej skupine,ktorej udaný dôvod neúčasti vyvolal úsmev.Boli však aj takí,ktorí si vopred lístky rezervovali a odhlásili sa 2-3 dni pred plesom !!!,ba niektorí sa ani nenamáhali oznámiť,že neprídu,hoci sa s nimi počitalo.Na takýto druh podujatia sa totiž v predstihu nielen zajednávajú vstupenky,ale organizátori musia kalkulovať s pomerne presným počtom pri objednávaní všetkých plesových komodít,vrátane menu,nápojov,miest,a t.ď. Tí ,čo prišli však neľutovali a vytvorili jednu skvelú,zabávajúcu sa športovú rodinuAj tu by som chcel  poďakovať všetkým,ktorí sa o takúto úroveň a priebeh plesu zaslúžili,najmä členom organizačného výboru 2.Plesu Helenke Goljanovej,Jarovi Jvorskému i Jarovi Tvrdoňovi,vedeniu a personálu Krmelca,sponzorom,hosťom,členom hudobnej skupiny FANATIK i všetkým účastníkom plesu.

 

PF 2012 !

01.01.2012 21:38
Milí návštevníci našej stránky,
začal sa Nový rok 2012 a my chceme vysloviť želanie, aby Váš prvý krok,ktorým doň vstúpite, bol ten správny a aby také boli aj všetky ostatné, ktorými budete v ňom kráčať.Tak na úseku života osobného, ako aj športového, pracovného, či rodinného. Prajeme Vám pevné zdravie, veľa dôvodov na spokojnosť, vždy správnych ľudí vo Vašej blízkosti a dobrých priateľov, ktorí stoja za to a napokon veľa radosti z výkonov a výsledkov našich športovcov na poli športovom.

                                                                                                 Výbor TJ Žihlavník

 

športové ozveny december 2011

16.12.2011 09:24

 

Športové ozveny.december 2011.

Vážení športoví priatelia,

blížime sa do cieľa záverčnej etapy športového diania roka 2011,ktorý sa o niekoľko dní stane súčasťou archívu a zároveň námetom pre štatistov a historikov.Pri ohliadnutí sa späť je zrejmé,že hladinu športového záujmu najviac víril a počas celého roka najväčší  rozruch a diskusiu spôsoboval futbal.Nielen preto,že je najmasovejší, ale aj tým,že po niekoľkých rokoch rokoch pôstu a po vlaňajšom,aj keď neúspešnom útoku na postup,konečne naše "áčko" vystúpilo -verím,že natrvalo-z tieňa priemeru a po jeseni opäť veľmi dôrazne klope na postupovú bránu do vyššej súťaže. Trénerský tandem Jaro Káco Tvrdoň-Jaro Dvorský vniesli do mužstva systém,hernú pohodu a sebadôveru hráčov vo vlastné schopnosti,ale tiež pokoj a trpezlivosť pri zakladaní postupného útoku,objavila sa roky chýbajúca medzihra s využítím celej šírky hracej plochy,čo tu roky absentovalo.Hráči majú z futbalu radosť,rovnako tak aj tradične veľmi početné futbalové publikum. Achilovou pätou však naďalej zostáva psychika hráčov. Vždy platilo a bude platiť, že futbal ako hra, každý zápas, ba i každá futbalová akcia sa začína i končí v hlave .V tejto otázke bude potrebné ešte veľa popracovať, čo znamená skvalitniť komunikáciu tréneri–hráči. Aby tréneri veľmi citlivo dokázali prispôsobovať myslenie jednotlivých hráčov potrebám a cieľom celého kolektívu. Poznávanie myslenia hráčov totiž pomôže trénerom odhaliť, ako ten-ktorý hráč vníma nielen zápasové dianie, ale aj všetky jeho súvislosti. Toto je najťažšia úloha trénerského povolania vôbec. Bez jej zvládnutia nemôže žiadne, akokoľvek kvalitné mužstvo, nech je herne, kondične, technicky i fyzicky na výške, siahať po najvyšších métach. Mužstvo dorastu dopláca na nízke morálno-vôľové vlastnosti väčšiny hráčov, nedobrú hernú disciplínu a z toho vyplývajúce zlé plnenie úloh a pokynov stanovených trénermi. Pritom herná úroveň väčšiny hráčov predpokladá oveľa lepšie možnosti postavenia v tabuľke, ako je tomu doteraz. Žiacka kategória postupom do vyššej súťaže naznačila svoje možnosti, odchod skúsených hráčov však dočasne pribrzdil tieto ambície a bude treba viac trpezlivosti a času, kým naši - iba vzrastom malí – futbalisti, nahradia svojich predchodcov. Napriek tomu ich doterajšie a výkony a postavenie v tabuľke medzi skúsenejšími mužstvami dávajú dôvod na spokojnosť. Prestávka po skončení jesenných bojov určite prišla vhod na oddych, regeneráciu a analýzy. Športový kalendár odchádzajúceho roka 2011 ukončia–ako inak-športové podujatia,ktoré majú nielen tradíciu,ale sa aj tešia čoraz väčšej popularite.Turistický oddiel pozýva na tradičný Štefánsky výstup na Vápeč i na domáci Silvestrovský výstup na Babu, stolní tenisti zase na Vianočný turnaj, futbalisti začnú nový rok po Troch kráľoch, t.j.7.februára 2.ročníkom zimnej futbalovej miniligy o Putovný pohár predsedu TJ Žihlavník na umelej tráve. No skôr, ako sa to všetko stane, čakajú nás dni a chvíle úplne inej kategórie, úplne iného charakteru a významu. Dni, na ktoré sa všetci veľmi tešíme. Pretože počas nich idú bokom všetky starosti, problémy, úvahy i taktiky a všetko, čo nás počas roka trápilo, či nedalo nám spať, nielen športového charakteru .Je to čas pokoja, čas väčšieho zblíženia ľudských sŕdc, čas rodiny, čas lásky,čas radosti. Vianoce. Čas, keď sa treba zastaviť ,zamyslieť. Radovať sa z toho, čo nám Vianoce ponúkajú, vychutnať si ich zmysel a poslanie. Zastavme sa teda a skúsme striasť zo seba to, čo by nám prekážalo pri ich plnohodnotnom prežívaní. Možno pocit nespokojnosti, možno osobné výhrady, či výčitky voči svojim blížnym. Nielen na poli športovom ,ale v každej oblasti nášho života. Veď sme tu preto, aby sme sa tešili zo všetkého, čo nám prináša. Preto, aby sme vedeli prijať nielen to príjemné, čo nás teší, spôsobuje nám radosť, ale aj to menej príjemné, čo nás občas zarmucuje. Milí športoví priatelia, spoluobčania. Chcem Vám v tomto adventnom čase v mene svojom, ako i v mene výboru TJ i našich športovcov v prvom rade úprimne poďakovať za prejavenú dôveru a podporu počas uplynulého roka. Svoje poďakovanie smerujem aj ku všetkým, ktorí - či už finančne, alebo akýmkoľvek iným spôsobom - pomohli športovému dianiu v našej krásnej obci. P.starostovi ,Obci Omšenie,jej pracovníkom a poslancom za každoročne vynaložené prostriedky na chod jednotlivých športov, vedeniu reštaurácií Krmelec a Trokan & Trokan, ďalej p. Rudolfovi Horskému za zabezpečenie rekonštrukcie osvetlenia telocvične a prospešnú prácu v odvetví stolného tenisu, J.Balážovi za prípravu a spracovanie publikácie o histórii omšenského športu,oddielu turistov,ďalej firme Bielik&syn,J.Jantošovičovi,členom výboru,i tým,ktorí vpriebehu sezóny z neho odišli,sl.Helenke Golianovej za veľmi výzamnú a vysoko odbornú takmer redaktorskú prácu v oblasti foto-kamera,trénerom a vedúcim mužstiev,hráčom,fanúšikom a mnohým ďalším.Zo srdca Vám prajem, aby Vás blížiace sa vianočné sviatky obdarovali pokojom,šťastím a radosťou,aby ste ich prežili v duchu ich pravého poslania,ale aj v duchu Vášho očakávania a predstáv v plnom zdraví a spokojnosti. Nech láska a porozumenie naplnia Vaše príbytky a sprevádzajú Vás aj počas celého Nového roka 2012!

 

                                                                                                                                         Igor Malo

–                                                                                                                            predseda TJ Žihlavník

 

 

Okienko TJ 2.

13.12.2010 20:47

Kalendárny,ale i športový rok 2010 sa onedlho stanú minulosťou a tak je tu chvíľka na obzretie sa späť,zhodnotiť to,čo sa podarilo i nepodarilo.Teším sa z toho,že kladných, vydarených podujatí,či výsledkov je oveľa viac,ako záporných. Medzi tie najcennejšie musím určitezaradiť vybudovanie ihriska s umelou trávou a umelým osvetlením v športovom areáli,ale aj nová tvár trávnika hlavnej hracej plochy,ktorý sa spolu s jej okolím postupne obnovuje a pretvára.V telovýchovných priestoroch športového areálu sme od základu prebudovali žiacku šatňu a práčovňu aj s novým vybavením,na polceste sú práce v dvoch zostávajúcich šatniach,je zrekonštruované zavlažovacie zariadenie hlavnej plochy,tešíme sa z postupu žiakov do Majstovstiev oblasti.Mužstvo dospelých po 1.polovici súťaže zimuje na druhom mieste v tabuľke a je horúcim favoritom na postup,o ktorý sa pokúša už niekoľko sezón.Podarilo sa dolpniť a stabilizovať káder a vytvorť dobrý kolektív. Z vydarených podujatí končiaceho sa roka spomeniem ešte futbalový turnaj s účasťou našich bývalých futbalistov "Old Boys" pri otváraní "umelej trávy", skvelý postup oddielu stolných tenistov Omšenia do vyššej súťaže,kde si zatiaľ počínajú veľmi dobre. TJ sa aktívne podieľala na organizácii a priebehu úspešných fašiangov,stavaní mája i nedávneho mikulášskeho jarmoku v Omšení,zorganizovali sme priateľské zápasy našich Old Boys a ďaľšie akcie.Výbor TJ sa pravidelne aspoň 1x za mesiac stretáva,rozoberá a rieši problémy a snaží sa vytvárať dobré športové i pracovné prostredie a podmienky pre športovanie aktívne i rekreačné,ale možnosti oddychu pre všetkých občanov a všetky vekové kategórie. Z toho,čo sa v tomto roku nepodarilo,najviac mrzí zmarené úsilie o vybudovanie fit-centra v priestoroch veľkej garáže v športovom areáli.Už vypracovaný plán a objednávka zariadení a materiálového vybavenia fit-centra,ktorá bola odoslaná na Úrad vlády,stroskotala na zmenách politickej scény na Slovensku a tento ptojekt bol pred jeho podpísaním novou vládnou garnitúrou zmietnutý zo stola. Z toho,čo plánujeme v blízkej budúcnosti uskutočniť,ja zriadenie miniligy vo futbale na umelej tráve po Novom roku,s účasťou našich i okolitých obcí,pravdaže,ak budú vytvorené vhodné podmienky.V 2.polovici februára by sme chceli usporiadať Ples športovcov s prevedením a spoločenskou úrovňou zodpovedajúcou kategórii ples. Samozrejme,plánov je viac a sú podmienené nielen voľou a ochotou zodpovedných ľudí,ale aj mnohými okolnosťami s tým súvisiacimi.Preto je mojim prianím,aby sa nám darilo s pomocou kompetentných osôb a inštitúcií vytvárať čo najlepšie súťažné,športové i oddychové podmienky a možnosti nielen pre športovcov,ale aj pre verejnosť. Na záver - v mene svojom i v mene výboru TJ -ďakujem všetkým ľuďom,ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k športovému dielu v našej obci a želám Vám všetkým príjemné,pokojné a požehnané vianočné sviatky a v Novom roku 2011 veľa pevného zdravia, elánu, energie, ale aj spokojnosti tak v osobnom živote,ako aj so všetkým, čo so športovým dianí v našej obci súvisí. 

 

Igor Malo

predseda TJ

 

Okienko TJ 1.

13.09.2010 20:43

V novej rubrike OKIENKO TJ vám chcem priblížiť situáciu v športovom dianí,- dnes konkrétne vo futbale – v našej obci. V pomaly končiacej jesennej časti nového ročníka si naši žiaci po postupe do vyššej súťaže držia pozície v strede tabuľky, a to aj napriek odchodu starších hráčov. Dorastenci výrazne ustúpili z pozícií z vlaňajška, keď až do konca súťaže siahali na stupeň víťazov a určite majú na viac, ako na súčasné 12. miesto. V kategórii dospelých si vedenie TJ vytýčilo ten najvyšší cieľ-boj o postup do vyššej súťaže. Aj napriek dvom zaváhaniam tretím miestom v tabuľke živíme postupové šance. Hráči majú k tomu vytvorené všetky materiálne i herné podmienky, naviac bol káder doplnený o niekoľko vhodných typov, čím sa zvýšila v mužstve zdravá konkurencia. Postupne sa vykonávajú úpravy hlavnej hracej plochy, trávnik dosahuje veľmi dobrú kvalitu, bola nanovo oddrenážovaná celá šestnástka,“dolnej brány“, kde dlhodobo stávala dažďová voda, pribudli lavičky vedľa plochy, postupne sa osádzajú nízke pletivové oplotenia od budovy TJ a vstupnej brány. Boli vybudované dve ihriská s umelou trávou, jedno na futbal a nohejbal s umelým osvetlením, druhé multifunkčné - na tenis, futbal, volejbal. Slúžia a budú slúžiť nielen ako tréningové pre naše futbalové mužstvá, ale aj pre všetkých občanov našej obce. To bol a je jeden so zámerov pri myšlienke vybudovať v našej obci projekty takéhoto typu- vytvoriť ďeťom, mladším i starším občanom, aktívnym i rekreačným športovcom podmienky a možnosti na oddych, relax, pohyb, športovanie a možno aj rozvoj a uplatnenie mladých športových talentov.Všetko toto prebieha v úzkej spolupráci so starostom obce p.J.Marčekom a jej zastupiteľstvom, podobné projekty plánujeme aj do budúcnosti. Avšak zmeny na politickej scéne nielen pribrzdili naše snahy, ale značne oslabili ekonomickú situáciu miest a obcí Slovenska a tým aj činnosť telovýchovných organizácií a športových klubov, vrátane toho nášho. Napriek tomu, že naša TJ pracuje existuje a pracuje v obmedzenom a úspornom režime. Tu je potrebné povedať ,že prostriedky na vybudovanie športových stánkov s umelou trávou boli poskytnuté jednak úradom vlády v rámci projektu budovania umelých ihrísk, jednak sponzorskou formou pomocou fondov vyčlenených na tento účel. Je pravdepodobné,, že v ďalšom období bude TJ na prekonanie neľahkého obdobia, aby mohla fungovať a základných Činnostiach, cítiť potrebu osloviť najmä tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom budú ochotní podať pomocnú ruku, aby aj v budúcnosti naši občania mali aj v Omšení kam ísť za športom i za oddychom.


Igor Malo
Predseda TJ