športové ozveny december 2011

16.12.2011 09:24

 

Športové ozveny.december 2011.

Vážení športoví priatelia,

blížime sa do cieľa záverčnej etapy športového diania roka 2011,ktorý sa o niekoľko dní stane súčasťou archívu a zároveň námetom pre štatistov a historikov.Pri ohliadnutí sa späť je zrejmé,že hladinu športového záujmu najviac víril a počas celého roka najväčší  rozruch a diskusiu spôsoboval futbal.Nielen preto,že je najmasovejší, ale aj tým,že po niekoľkých rokoch rokoch pôstu a po vlaňajšom,aj keď neúspešnom útoku na postup,konečne naše "áčko" vystúpilo -verím,že natrvalo-z tieňa priemeru a po jeseni opäť veľmi dôrazne klope na postupovú bránu do vyššej súťaže. Trénerský tandem Jaro Káco Tvrdoň-Jaro Dvorský vniesli do mužstva systém,hernú pohodu a sebadôveru hráčov vo vlastné schopnosti,ale tiež pokoj a trpezlivosť pri zakladaní postupného útoku,objavila sa roky chýbajúca medzihra s využítím celej šírky hracej plochy,čo tu roky absentovalo.Hráči majú z futbalu radosť,rovnako tak aj tradične veľmi početné futbalové publikum. Achilovou pätou však naďalej zostáva psychika hráčov. Vždy platilo a bude platiť, že futbal ako hra, každý zápas, ba i každá futbalová akcia sa začína i končí v hlave .V tejto otázke bude potrebné ešte veľa popracovať, čo znamená skvalitniť komunikáciu tréneri–hráči. Aby tréneri veľmi citlivo dokázali prispôsobovať myslenie jednotlivých hráčov potrebám a cieľom celého kolektívu. Poznávanie myslenia hráčov totiž pomôže trénerom odhaliť, ako ten-ktorý hráč vníma nielen zápasové dianie, ale aj všetky jeho súvislosti. Toto je najťažšia úloha trénerského povolania vôbec. Bez jej zvládnutia nemôže žiadne, akokoľvek kvalitné mužstvo, nech je herne, kondične, technicky i fyzicky na výške, siahať po najvyšších métach. Mužstvo dorastu dopláca na nízke morálno-vôľové vlastnosti väčšiny hráčov, nedobrú hernú disciplínu a z toho vyplývajúce zlé plnenie úloh a pokynov stanovených trénermi. Pritom herná úroveň väčšiny hráčov predpokladá oveľa lepšie možnosti postavenia v tabuľke, ako je tomu doteraz. Žiacka kategória postupom do vyššej súťaže naznačila svoje možnosti, odchod skúsených hráčov však dočasne pribrzdil tieto ambície a bude treba viac trpezlivosti a času, kým naši - iba vzrastom malí – futbalisti, nahradia svojich predchodcov. Napriek tomu ich doterajšie a výkony a postavenie v tabuľke medzi skúsenejšími mužstvami dávajú dôvod na spokojnosť. Prestávka po skončení jesenných bojov určite prišla vhod na oddych, regeneráciu a analýzy. Športový kalendár odchádzajúceho roka 2011 ukončia–ako inak-športové podujatia,ktoré majú nielen tradíciu,ale sa aj tešia čoraz väčšej popularite.Turistický oddiel pozýva na tradičný Štefánsky výstup na Vápeč i na domáci Silvestrovský výstup na Babu, stolní tenisti zase na Vianočný turnaj, futbalisti začnú nový rok po Troch kráľoch, t.j.7.februára 2.ročníkom zimnej futbalovej miniligy o Putovný pohár predsedu TJ Žihlavník na umelej tráve. No skôr, ako sa to všetko stane, čakajú nás dni a chvíle úplne inej kategórie, úplne iného charakteru a významu. Dni, na ktoré sa všetci veľmi tešíme. Pretože počas nich idú bokom všetky starosti, problémy, úvahy i taktiky a všetko, čo nás počas roka trápilo, či nedalo nám spať, nielen športového charakteru .Je to čas pokoja, čas väčšieho zblíženia ľudských sŕdc, čas rodiny, čas lásky,čas radosti. Vianoce. Čas, keď sa treba zastaviť ,zamyslieť. Radovať sa z toho, čo nám Vianoce ponúkajú, vychutnať si ich zmysel a poslanie. Zastavme sa teda a skúsme striasť zo seba to, čo by nám prekážalo pri ich plnohodnotnom prežívaní. Možno pocit nespokojnosti, možno osobné výhrady, či výčitky voči svojim blížnym. Nielen na poli športovom ,ale v každej oblasti nášho života. Veď sme tu preto, aby sme sa tešili zo všetkého, čo nám prináša. Preto, aby sme vedeli prijať nielen to príjemné, čo nás teší, spôsobuje nám radosť, ale aj to menej príjemné, čo nás občas zarmucuje. Milí športoví priatelia, spoluobčania. Chcem Vám v tomto adventnom čase v mene svojom, ako i v mene výboru TJ i našich športovcov v prvom rade úprimne poďakovať za prejavenú dôveru a podporu počas uplynulého roka. Svoje poďakovanie smerujem aj ku všetkým, ktorí - či už finančne, alebo akýmkoľvek iným spôsobom - pomohli športovému dianiu v našej krásnej obci. P.starostovi ,Obci Omšenie,jej pracovníkom a poslancom za každoročne vynaložené prostriedky na chod jednotlivých športov, vedeniu reštaurácií Krmelec a Trokan & Trokan, ďalej p. Rudolfovi Horskému za zabezpečenie rekonštrukcie osvetlenia telocvične a prospešnú prácu v odvetví stolného tenisu, J.Balážovi za prípravu a spracovanie publikácie o histórii omšenského športu,oddielu turistov,ďalej firme Bielik&syn,J.Jantošovičovi,členom výboru,i tým,ktorí vpriebehu sezóny z neho odišli,sl.Helenke Golianovej za veľmi výzamnú a vysoko odbornú takmer redaktorskú prácu v oblasti foto-kamera,trénerom a vedúcim mužstiev,hráčom,fanúšikom a mnohým ďalším.Zo srdca Vám prajem, aby Vás blížiace sa vianočné sviatky obdarovali pokojom,šťastím a radosťou,aby ste ich prežili v duchu ich pravého poslania,ale aj v duchu Vášho očakávania a predstáv v plnom zdraví a spokojnosti. Nech láska a porozumenie naplnia Vaše príbytky a sprevádzajú Vás aj počas celého Nového roka 2012!

 

                                                                                                                                         Igor Malo

–                                                                                                                            predseda TJ Žihlavník