Náš tím

Igor Malo

Predseda TJ:

Telefón:

0903 625764

Email:

im.freddy@centrum.sk

 

Jaroslav Tvrdoň

Podpredseda TJ:

Telefón:

0908 724760

Email:

tvrdonj@centrum.sk

 

Pavol Václav

Člen výboru TJ:

Telefón:

0905 546202


Martin Mičo

Člen výboru TJ

Telefón

0908718073

E-mail

Zdeno Kijačik

Člen výboru TJ

Telefón

0911 224024

E-mail

Jaroslav Dvorský

Člen výboru TJ:

Telefón: 

0902 236590

Email