Jaroslav Dvorský

Člen výboru TJ:

Telefón: 

0902 236590

Email