Zdeno Kijačik

Člen výboru TJ

Telefón

0911 224024

E-mail