Okienko TJ 1.

13.09.2010 20:43

V novej rubrike OKIENKO TJ vám chcem priblížiť situáciu v športovom dianí,- dnes konkrétne vo futbale – v našej obci. V pomaly končiacej jesennej časti nového ročníka si naši žiaci po postupe do vyššej súťaže držia pozície v strede tabuľky, a to aj napriek odchodu starších hráčov. Dorastenci výrazne ustúpili z pozícií z vlaňajška, keď až do konca súťaže siahali na stupeň víťazov a určite majú na viac, ako na súčasné 12. miesto. V kategórii dospelých si vedenie TJ vytýčilo ten najvyšší cieľ-boj o postup do vyššej súťaže. Aj napriek dvom zaváhaniam tretím miestom v tabuľke živíme postupové šance. Hráči majú k tomu vytvorené všetky materiálne i herné podmienky, naviac bol káder doplnený o niekoľko vhodných typov, čím sa zvýšila v mužstve zdravá konkurencia. Postupne sa vykonávajú úpravy hlavnej hracej plochy, trávnik dosahuje veľmi dobrú kvalitu, bola nanovo oddrenážovaná celá šestnástka,“dolnej brány“, kde dlhodobo stávala dažďová voda, pribudli lavičky vedľa plochy, postupne sa osádzajú nízke pletivové oplotenia od budovy TJ a vstupnej brány. Boli vybudované dve ihriská s umelou trávou, jedno na futbal a nohejbal s umelým osvetlením, druhé multifunkčné - na tenis, futbal, volejbal. Slúžia a budú slúžiť nielen ako tréningové pre naše futbalové mužstvá, ale aj pre všetkých občanov našej obce. To bol a je jeden so zámerov pri myšlienke vybudovať v našej obci projekty takéhoto typu- vytvoriť ďeťom, mladším i starším občanom, aktívnym i rekreačným športovcom podmienky a možnosti na oddych, relax, pohyb, športovanie a možno aj rozvoj a uplatnenie mladých športových talentov.Všetko toto prebieha v úzkej spolupráci so starostom obce p.J.Marčekom a jej zastupiteľstvom, podobné projekty plánujeme aj do budúcnosti. Avšak zmeny na politickej scéne nielen pribrzdili naše snahy, ale značne oslabili ekonomickú situáciu miest a obcí Slovenska a tým aj činnosť telovýchovných organizácií a športových klubov, vrátane toho nášho. Napriek tomu, že naša TJ pracuje existuje a pracuje v obmedzenom a úspornom režime. Tu je potrebné povedať ,že prostriedky na vybudovanie športových stánkov s umelou trávou boli poskytnuté jednak úradom vlády v rámci projektu budovania umelých ihrísk, jednak sponzorskou formou pomocou fondov vyčlenených na tento účel. Je pravdepodobné,, že v ďalšom období bude TJ na prekonanie neľahkého obdobia, aby mohla fungovať a základných Činnostiach, cítiť potrebu osloviť najmä tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom budú ochotní podať pomocnú ruku, aby aj v budúcnosti naši občania mali aj v Omšení kam ísť za športom i za oddychom.


Igor Malo
Predseda TJ