PF 2012 !

01.01.2012 21:38
Milí návštevníci našej stránky,
začal sa Nový rok 2012 a my chceme vysloviť želanie, aby Váš prvý krok,ktorým doň vstúpite, bol ten správny a aby také boli aj všetky ostatné, ktorými budete v ňom kráčať.Tak na úseku života osobného, ako aj športového, pracovného, či rodinného. Prajeme Vám pevné zdravie, veľa dôvodov na spokojnosť, vždy správnych ľudí vo Vašej blízkosti a dobrých priateľov, ktorí stoja za to a napokon veľa radosti z výkonov a výsledkov našich športovcov na poli športovom.

                                                                                                 Výbor TJ Žihlavník