Okienko TJ 2.

13.12.2010 20:47

Kalendárny,ale i športový rok 2010 sa onedlho stanú minulosťou a tak je tu chvíľka na obzretie sa späť,zhodnotiť to,čo sa podarilo i nepodarilo.Teším sa z toho,že kladných, vydarených podujatí,či výsledkov je oveľa viac,ako záporných. Medzi tie najcennejšie musím určitezaradiť vybudovanie ihriska s umelou trávou a umelým osvetlením v športovom areáli,ale aj nová tvár trávnika hlavnej hracej plochy,ktorý sa spolu s jej okolím postupne obnovuje a pretvára.V telovýchovných priestoroch športového areálu sme od základu prebudovali žiacku šatňu a práčovňu aj s novým vybavením,na polceste sú práce v dvoch zostávajúcich šatniach,je zrekonštruované zavlažovacie zariadenie hlavnej plochy,tešíme sa z postupu žiakov do Majstovstiev oblasti.Mužstvo dospelých po 1.polovici súťaže zimuje na druhom mieste v tabuľke a je horúcim favoritom na postup,o ktorý sa pokúša už niekoľko sezón.Podarilo sa dolpniť a stabilizovať káder a vytvorť dobrý kolektív. Z vydarených podujatí končiaceho sa roka spomeniem ešte futbalový turnaj s účasťou našich bývalých futbalistov "Old Boys" pri otváraní "umelej trávy", skvelý postup oddielu stolných tenistov Omšenia do vyššej súťaže,kde si zatiaľ počínajú veľmi dobre. TJ sa aktívne podieľala na organizácii a priebehu úspešných fašiangov,stavaní mája i nedávneho mikulášskeho jarmoku v Omšení,zorganizovali sme priateľské zápasy našich Old Boys a ďaľšie akcie.Výbor TJ sa pravidelne aspoň 1x za mesiac stretáva,rozoberá a rieši problémy a snaží sa vytvárať dobré športové i pracovné prostredie a podmienky pre športovanie aktívne i rekreačné,ale možnosti oddychu pre všetkých občanov a všetky vekové kategórie. Z toho,čo sa v tomto roku nepodarilo,najviac mrzí zmarené úsilie o vybudovanie fit-centra v priestoroch veľkej garáže v športovom areáli.Už vypracovaný plán a objednávka zariadení a materiálového vybavenia fit-centra,ktorá bola odoslaná na Úrad vlády,stroskotala na zmenách politickej scény na Slovensku a tento ptojekt bol pred jeho podpísaním novou vládnou garnitúrou zmietnutý zo stola. Z toho,čo plánujeme v blízkej budúcnosti uskutočniť,ja zriadenie miniligy vo futbale na umelej tráve po Novom roku,s účasťou našich i okolitých obcí,pravdaže,ak budú vytvorené vhodné podmienky.V 2.polovici februára by sme chceli usporiadať Ples športovcov s prevedením a spoločenskou úrovňou zodpovedajúcou kategórii ples. Samozrejme,plánov je viac a sú podmienené nielen voľou a ochotou zodpovedných ľudí,ale aj mnohými okolnosťami s tým súvisiacimi.Preto je mojim prianím,aby sa nám darilo s pomocou kompetentných osôb a inštitúcií vytvárať čo najlepšie súťažné,športové i oddychové podmienky a možnosti nielen pre športovcov,ale aj pre verejnosť. Na záver - v mene svojom i v mene výboru TJ -ďakujem všetkým ľuďom,ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k športovému dielu v našej obci a želám Vám všetkým príjemné,pokojné a požehnané vianočné sviatky a v Novom roku 2011 veľa pevného zdravia, elánu, energie, ale aj spokojnosti tak v osobnom živote,ako aj so všetkým, čo so športovým dianí v našej obci súvisí. 

 

Igor Malo

predseda TJ