V. ROčNíK MINILIGY

28.11.2014 23:15

Važení športoví priatelia,

výbor TJ  oznamuje všetkým priaznivcom malého futbalu, že dňa 27.12.2014  sa začne 5.ročník futbalovej miniligy o putovný Pohár predsedu TJ Žihlavník. Turnaj sa odohrá, na umelej tráve v športovom areáli v Omšení. V utorok 23.12.2014  budu uzatvorene súpisky mužstiev a vylosovanie zápasov zimnej miniligy. Počet hráčov mužstva je podobne ako vlani neobmedzeny s možnostou doplnenia do 30.12.2014. Systém turnaja a pravidlá budú zverejnené pri losovaní dňa 23.12.2014. Prihlášky a súpisky sú pre zaujemcov k dispozícii v kancelarii TJ Žihlavník, prípadne budú tlačivá k dispozícii aj  u obsluhy v hostinci Krmelec. Pre veducich mužstiev plati povinnosť odovzdať vyplnené tlačivo Prihláška + súpiska + štartovný vklad, najneskôr v utorok 23.12.2014  pred losovaním turnaja.

Podrobnosti budú oznámené na výveskách v obci i na Facebooku  TJ ŽIHLAVNIK OMŠENIE.