IV ROČNÍK ZIMNEJ FUTBALOVEJ MINILIGY

10.12.2013 21:08

Milí športoví priatelia,

výbor TJ  oznamuje všetkým priaznivcom malého futbalu, že o niekoľko dní sa začína 4.ročník futbalovej miniligy o putovný Pohár predsedu TJ Žihlavník. Turnaj sa odohrá, na umelej tráve v športovom areáli v Omšení. Začiatok turnaja je plánovaný na sobotu 21.12.2013. V piatok 20.12.2013  budu uzatvorene súpisky mužstiev a vylosovanie zápasov zimnej miniligy. Počet hráčov mužstva je neobmedzeny s možnostou doplnenia do 30.12.2013. Systém turnaja a pravidlá s nepatnými zmenami budú zverejnené pri losovaní. Prihlášky a súpisky sú pre zaujemcov k dispozícii v kancelarii TJ Žihlavník, prípadne budu tlačivá k dispozícii aj  u obsluhy v hostinci Krmelec. Pre veducich mužstiev plati povinnosť odovzdať vyplnené tlačivo Prihláška + súpiska + štartobný vklad, najneskôr v piatok 20.12.2013  pred losovaním turnaja. Zároveň pozývame divákov a priateľov športu na sledovanie všetkých zapasov miniligy.

Podrobnosti budú oznámené na výveskách v obci i na tejto stránke TJ Žihlavník.                        Výbor TJ.